تماس با ما

تهران : ضلع غربی بزرگراه شهید ستاری ، بین بزرگراه شهید همت و بلوار شهید مخبری ، پلاک 1/1 کد پستی : 1475865179

تماس سراسری و بدون کد : 1583 - تلفن : 44405058(021) - فاکس : 44406068(021)

تبریز : بلوار ملت (دیزل آباد) ، منطقه صنعتی غرب ، بلوار صنعت - کد پستی : 5197713325

تلفن : 33106081(041) - فاکس : 32466126(041)

ایمیل : info@azarkhodro.com - وب سایت : www.azarkhodro.com